Креативний рівень

UnknownNPC Статті для меню - Матеріал
Печать
Теми рефератів Актуальні проблеми Мікропроекти та креативні завдання ІНДЗ

Креативний рівень містить чотири секції:

- мікропроекти та креативні завдання - перелік мікропроектів та креативних завдань, виконуючі які студент зможе отримати додаткові знання, вміння та навички з курсу, що вивчається.

- самостійна робота - методичні рекомендації та приклади до виконная самостійних робіт з курсу, що вивчається, чи декількох курсів.

- наукові проблеми (інженерні задачі) - перелік наукових проблем (інженерних задач), які є актуальними у предметній області, що вивчається.

- ІНДЗ - перелік индивідуальних навчально-дослідних завдань з курсу, що вивчається.