Анотація дисципліни

E-mail Печать PDF

Знання типографіки необхідне і при побудові макетів друкованих видань, рекламної продукції, етикеток та упакувань, і при створенні мультимедійних видань, сайтів тощо.

 

Об’єктом вивчення є  шрифти, текстова інформація.

Предметом вивчення є технології організації та управління шрифтами на ПК; розробки і модифікації шрифтів; правила компоновки і верстки інформації друкованих та електронних видань.

 

Типографіка – це графічне оформлення тексту за допомогою набору і верстання  з використанням норм і правил, специфічних для даної мови. Іншими словами, типографіка – це і мистецтво, і ремесло, і набір правил,  які використовують шрифти і оформлювальні засоби для досягнення однієї мети – зробити текст найбільш оптимальним в сприйнятті читача. Інструменти і засоби типографіки різняться, та мета завжди одна: типографіка повинна підкорятися смислу тексту і щонайкраще розкривати його читачу.

Типографіка повинна:

–  запросити читача в текст;

–  виявити вміст і сенс тексту;

–  прояснити структуру і послідовність тексту;

–  пов'язати текст з іншими елементами видання;

–  ввести читача в достаток насиченого енергією спокою, який ідеальний для читання (Роберт Брінгхерст).

Курс базується знаннях та вміннях, що надають наступні дисципліни:

«Основи поліграфії»;

«Теорія кольору»;

«Основи композиції та дизайну»;

«Додрукарська підготовка».

 

Дисципліни, що забезпечує «Типографіка»:

«Видавнича справа і технічне редагування». Знати класифікацію шрифтів. Уміти вибрати відповідний  шрифт як елемент оформлення різних видань (довідників, енциклопедій, підручників,  журналів тощо.)

«Управління комп’ютерними видавничими системами». Знати різницю між форматами шрифтів (РоstScript, TrueType, OpenType). Уміти вибрати відповідний формат, здійснити перетворення одного формату в інший.

«Технології Web-дизайну». Знати особливості і тенденції розвитку типографіки електронних видань. Враховувати психологію візуального сприйняття текстової і символьної інформації на моніторі і вимоги ергономіки.

 

Після вивчення курсу студент повинен знати:

 • Місце і роль типографіки в графічному дизайні, сфери її застосування;
 • Основні одиниці типометрії;
 • Структуру шрифту;
 • Класифікації шрифтів;
 • Особливості найбільш популярних шрифтів;
 • Особливості форматів шрифтових файлів (PostScript, TrueType, OpenType);
 • Типометричні особливості створення друкованих видань;
 • Вимоги до шрифту в рекламному дизайні;
 • Вимоги до типографіки електронних видань;
 • Психологічні і ергономічні вимоги до екранної типографіки;
 • Основні програми по роботі з шрифтами;
 • Методи управління шрифтами на ПК;
 • Правові аспекти використання шрифтів.

 

Студент повинен уміти:

 • Підбирати параметри оформлення видання, дотримуючись вимог типографіки, що забезпечують читабельність і сучасний дизайн, а також вимог психології  і ергономіки
 • Обирати відповідні гарнітури шрифтів для друкованих та електронних видань;
 • Керувати шрифтами в ОС Windows;
 • Створювати власні шрифти та редагувати готові шрифти;
 • Раціонально вибирати та використовувати сучасні програми роботи з шрифтами та текстовою інформацією.

 

 

Зміст і шифр уміння, що забезпечується відповідно до ОПП

Назва і шифр змістовного модуля

Вміти конструювати макет видання носія друкованої інформації -1.ПФ.Е.0І.ЗП.О.0І

Проектування поліграфічного оформлення друкованих видань

1.ПФ.Е.0І.ЗП.О.0І.01

Вибирати параметри оформлення видання. 1.ПФ.Е.02.ПР.О.02

Композиційні особливості оформлення видань. 1.ПФ.Е.02.ПР.О.02.02

Складати та редагувати текстову інформацію, записувати на диск, зчитувати зображення з диску, виводити зображення на плотер чи принтер. 1.ПФ.С.22.ПП.0.11

Сучасні тенденції розвитку комп’ютерних графічних технологій.

1.ПФ.С.22.ПП.0.11.01

Раціонально вибирати та використовувати сучасні системні та прикладні програмні продукти для перетворення текстової, графічної, аудіо- та відеоінформації. 4.ПФ.Е.04.ПП.О.1

Класифікація і можливості програм для опрацювання текстової інформації

4.ПФ.Е.04.ПП.О.1.01

Формати даних текстової, графічної та іншої інформації. 4.ПФ.Е.04.ПП.О.1.04

Створювати складні текстові документи, формувати, упорядковувати текст в процесі автоматизації оброблення  текстів за допомогою текстових процесорів, табличних процесорів, програм верстки.

5.ПФ.С.20.ЗР.О.2

Правила верстання. Програми для складання та верстання. Формати текстових файлів.

5.ПФ.С.20.ЗР.О.2.01

Обмеження в електронному видавництві: технічні, соціальні та правові аспекти.

6.ПФ.Д.03.ЗР.О.4

Проблеми традиційних форматів

6.ПФ.Д.03.ЗР.О.4.03

Правові аспекти використання чужих робіт та інформації в електронному видавництві.     6.ПФ.Д.03.ЗР.О.4.05

Знати основні елементи Web-дизайну и загальні характеристики користувачів

6.ПФ.Д.04.ЗР.О.1

Значення інформаційного середовища. Управління текстом. Друкарська термінологія. Шрифти. Розмітка тексту. Ієрархія тексту.   6.ПФ.Д.04.ЗР.О.1.03

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння за ОПП

 

Зміст виробничої функції

Назва і шифр типової задачі діяльності

Зміст  і шифр уміння

Проектувальна

 

 

Проектування  структури, змісту та оформлення видань чи іншого  продукту видавничо-поліграфічного виробництва.  1.ПФ.Е.01

Здійснити опрацювання художньо-графічної інформації  у  виданні

1.ПФ.Е.0І.ПР.О.02

Визначення основних технічних параметрів видання чи паковання

1.ПФ.Е.02

Вибрати параметри оформлення видання. 1.ПФ.Е.02.ПР.О.02

Деталювання елементів видання (авантитулу, палітурки, книжкового блоку, сторінки, додаткових елементів тощо)

1.ПФ.С.07

Вміти  розділити конструкцію видання на окремі технологічні проекти, розробити  ескізи елементів

1.ПФ.С.07.ЗП.О.1

Виконавська

Вибір програмного середовища для перетворення інформації у технологічних операціях  4.ПФ.Е.04

Раціонально вибирати та використовувати сучасні системні та прикладні програмні продукти для перетворення текстової, графічної, аудіо- та відеоінформації. 4.ПФ.Е.04.ПП.О.1

 

Технічна

Складання (набір) та опрацювання  складної  текстової інформації  в НВС

Заносити  текстову інформацію  у  НВС складанням  за  допомогою клавіатури,  скануванням  і програм  перетворення  у ASCII, програм  розпізнавання аудіоінформації, графічних планшетів, комп’ютерних мереж тощо. 5.ПФ.С.20.ЗР.О.1

Створювати  складні  текстові документи,  формувати, упорядковувати  текст  в процесі  автоматизації опрацювання  текстів  за допомогою  текстових процесорів,  табличних процесорів,  програм верстання.

5.ПФ.С.20.ЗР.О.2

Ролік про призначення та застосування типографіки

 

Онлайн


Пошук

Авторизація